Home Petitions

Petitions

  • SIGN: Manawagan para sa progresibong pampublikong transportasyon!

    SIGN: Manawagan para sa progresibong pampublikong transportasyon!

    Available in English Ilang dekada nang nagsisilbi sa mamamayang Pilipino ang ang mga jeepney upang magbigay ng abot-kaya at pang-masang transportasyon. Halos 40 milyong pasahero, karamihan ay mga estudyante at manggagawa ang araw-araw na naihahatid ng mga jeepney sa kanilang mga bahay, paaralan, trabaho, serbisyo, at pasyalan. Layunin ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP)…

    Read more