Home Urban poor

Urban poor

  • Adyenda ng Maralita

    Adyenda ng Maralita

    Milyon-milyong Pilipino ang lubos na nagdurusa sa napakabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, langis, at iba pang batayang bilihin at serbisyo. Mula nang maupo si Marcos Jr., wala pang malinaw at kongkretong plano at solusyon ang kanyang administrasyon sa nararanasan na hirap at bumibilis na pagdausdos ng kabuhayan ng mga Pilipino. Habang kinakaharap pa…

    Read more